ANDĚLÉ V MUZEJNÍM A GALERIJNÍM CENTRU

ANDĚLÉ V MUZEJNÍM A GALERIJNÍM CENTRU

Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí představuje nově zrestaurované barokní sochy andělů původem z Velehradu, které jsou nyní součástí oltáře v kostele sv. Martina ve Veselé. Návštěvníci mají zároveň jedinečnou příležitost spatřit původní dřevěné sochyGetsemanské zahrady z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí, které nebyly od jejich nahrazení kamenným sousoším nikdy vystaveny. Naskýtá se tak jedinečná příležitost zhodnotit stav nedotčených barokních soch při pohledu na čerstvě zrestaurované anděly z Veselé. Výstava potrvá do 17. května.

 

Hlavní část výstavy přináší příběh čtyř barokních soch andělů z hlavního oltáře kostela sv. Martina ve Veselé. Od jejich zajímavého původu ve Velehradu, až po proces záchrany této kulturní památky díky restaurátorskému zásahu akademického sochaře a restaurátora MgA. Jakuba Gajdy, Ph.D. Expozice umístěná v přízemních prostorách Muzejního a galerijního centra nabídne jedinečnou konfrontaci soch, které byly od roku 1977 pro svůj špatný stav sejmuty ze stěny a uloženy v objektu fary, s čerstvě zrestaurovanou částí oltářní výzdoby. Zároveň nebude chybět ani detailní seznámení s postupy restaurátorského procesu.

Celkový koncept poukázat na dřevěnou barokní plastiku v okolí Valašského Meziříčí doplní soubor soch pocházejících z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí, které nebyly dlouhou dobu veřejnosti volně přístupné. K vidění budou sochy z dílny významného pozdně barokního olomouckého sochaře Jana Michaela Scherhaufa a dřevěné barokní sochy z Getsemanské zahrady, které od roku 1931 nebyly vystaveny. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou a neopakovatelnou příležitost seznámit se s původní sochařskou výzdobou u vstupu do farního kostela, který nyní chráněno mříží zdobí kamenné sousoší.

(cer)