Poslední léto s Juliet – světová premiéra cyklu Lukáše Hurníka

Poslední léto s Juliet – světová premiéra cyklu Lukáše Hurníka

Souboru Ensemble Baroque Quintet, se letos dostalo velké pocty. Jeden z nejvýznamnějších současných skladatelů, hudebních kritiků a publicistů, Lukáš Hurník napsal přímo pro Quintet moderní podobu madrigalu, tedy formy, která dosáhla svého vrcholu v době a díle Claudia Monteverdiho. Právě konfrontace děl Monteverdiho a Hurníka je náplní koncertu, jehož světovou premiéru vyslechnou posluchači ve Valašském Meziříčí v sobotu 16. září 2017 ve freskovém sále Muzejního a galerijního centra. Lukáš Hurník svůj cyklus madrigalů nazval Poslední léto s Juliet (libreto J. Tůma). Poslední léto s Juliet – madrigal včera i dnes začne v 18 hodin.

Czech Ensemble Baroque, soubor staré hudby působí v ČR již přes 10 let. Součástí velkého souboru je také vokální quintet, jehož uměleckou vedoucí je Tereza Válková. „S dílem Lukáše Hurníka se již seznámil náš orchestr Czech Ensemble Baroque, pro který pan Hurník napsal Concertino se sólovým klarinetem. Sólistkou byla vynikající Ludmila Peterková. Jeho dílo se natolik vymyká běžné soudobé literatuře, že jsme oslovili pana Hurníka, aby pro nás vytvořil také skladbu vokální.“ Popisuje okolnosti vzniku Tereza Válková.

Dílo bude uvedeno ve světové premiéře za účasti autora Ve Valašském Meziříčí. V rámci koncertu Lukáš Hurník, známý také jako moderátor stanice ČRo3 Vltava, promluví nejen o svém díle, ale následovat by měla také diskuze s posluchači a umělci.

Lukáš Hurník o novém cyklu prozradil: „V roce 2015 jsem navštívil koncert vokální části souboru Ensemble Baroque a byl jsem nadšen z jejich přístupu k Monteverdiho madrigalům. Byl to projev historicky poučený, ale v mnohém také velmi soudobý. Proto jsem s radostí přijal objednávku na cyklus soudobých madrigalů, které se k Monteverdimu, velkému hudebnímu syntetikovi, hudebně i myšlenkově hlásí. Vyzval jsem vzdělaného a sečtělého režiséra Jana Tůmu k napsání sonetů, v nichž bude syntéza všeho druhu obsažena v samotném textu.

Konfrontace madrigalu vrcholné renesance a madrigalu očima dnešního člověka přinese jistě velice zajímavé srovnání a osloví jak posluchače se zálibou ve staré hudbě, tak diváka inklinujícího spíše moderním trendům. Soubor Czech Ensemble Baroque tedy beze zbytku naplní své oblíbené motto: Stará hudba pro nový věk.

(red)