Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích

Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích

 

Název projektu:

Vzpomínky zmizelé v čase - historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích

Registrační číslo:

CZ/FMP.14/0352

Příjemce:

Město Valašské Meziříčí

Partneři projektu:

Město Čadca

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o.

Celkové náklady:

15.619,31 €

Výše příspěvku:

12.631,21 €

Doba realizace:

3.3.2014 - 30.9.2014

 

Hlavním cílem mikroprojektu bylo zvýšit povědomí kulturní sounáležitosti s rodným krajem na obou stranách hranice, prohloubit spolupráci a vytvořit základ pro další společné kulturní aktivity partnerských měst.

V rámci mikroprojektu proběhly ve Valašském Meziříčí a v Čadci besedy pro seniory a širokou veřejnost, jejichž tématem byly proměny měst v čase. Ze získaných podkladů vznikla putovní výstava a drojjazyčná brožura, která shrnuje získané poznatky a zajímavosti.

Projekt „Vzpomínky zmizelé v čase - historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích“, reg. č. CZ/FMP.14/0352, byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.